Over

Sprankelcoaching dat ben ik, Nele De Ganseman.

Sprankel, dat betekent
Sprankelend in het leven staan. Soms een klein sprankeltje hoop, soms een sprankelende schittering in de ogen. Ik hou ervan om op zoek te gaan naar deze sprankels want ik geloof dat ieder in zich deze sprankels draagt.

Coaching, dat betekent
Begeleiden van individuen, teams en organisaties in een groeiproces. We gaan hierbij stapsgewijs te werk en werken naar een uiteindelijk doel. Als coach werk ik hierbij ondersteunend, als een trouwe supporter aan de zijlijn.

Ik baseer me hiervoor op meer dan tien jaar ervaring als docent aan de Odisee hogeschool in het coachen van studenten en teams in communicatie- en managementsvaardigheden. Mijn opleiding als Master in de Pedagogische wetenschappen aan de KUL en het postgraduaat ‘Coaching, supervisie en teambegeleiding’ aan de HoGent vormen hierbij een belangrijke basis. Hierbij deed ik onder meer inzichten op in het systeemdenken, creatief coachen en oplossingsgericht werken. Daarnaast laat ik me blijvend inspireren door het organiseren van intervisies, volgen van bijscholingen of bijwonen van coachcafé’s.

 Uitgebreide tekst